Návod na prispievanie

Články tvoria jadro obsahu webu. Sú radené do kategórií a sú k nim pridávané  značky, k článkom je možné písať komentáre, zobrazujú sa v čítačkách RSS (Really Simple Syndication). Ak sa Vám páči táto stránka a chceli by ste svojimi postrehmi obsahovo prispievať, zaregistrujte sa.

Čo registráciou získate?

Po zaregistrovaní sa môžete písať komentáre ku všetkým článkom na webe, okrem toho získate možnosť napísať svoj vlastný článok. Navyše, získate prístup ku všetkým dostupným lokalitám na webe www.diera.sk.

Existuje nejaká hierarchia prispievateľov?

Každý, kto sa zaregistruje, sa automaticky stáva prispievateľom. PRISPIEVATEĽ má možnosť komentovať už vytvorené články alebo napísať vlastný. Prispievateľ tvorí prvý stupeň hierarchie prispievania. Keďže nikdy bezprostredne po registrácii nemôžem vedieť, či sa jedná o človeka, ktorý má naozaj záujem spolupracovať alebo iba vytvárať odkazy na svoje webové stránky, preto prvých 10 článkov napísaných nováčikom poputuje na schválenie administrátorovi tohto webu. Administrátor schvaľuje články priebežne, články po schválení sú ihneď viditeľné na webovej stránke. Každý, komu bude prvých desať článkov schválených administrátorom sa stáva autorom webu. AUTOR môže okamžite publikovať napísané recenzie. Posledným stupienkom v hierarchii je EDITOR. Editorom sa môže stať každý autor, ktorý bude mať publikovaných najmenej 100 článkov. Oproti autorovi získava možnosť vytvárať kategórie a značky, pridávať na stránku odkazy na iné weby, respektíve meniť obsahy jednotlivých stránok.  Počet zverejnených článkov sa netýka každej lokality zvlášť, ale webu www.diera.sk ako celku.

Budú prispievatelia odmeňovaní?

Prispievatelia budú odmeňovaní kreditmi za každý komentár, článok i za prihlásenie sa do systému. Na systéme odmeňovania kreditmi stále pracujem. Plánujem vyhlasovanie súťaží o vecné ceny, ktoré by získali najlepší prispievatelia. Zatiaľ je odmeňovanie žiaľ stále vo fáze plánovania.