Ako vytvoriť nový článok?

Vytvárať články môže každý PRISPIEVATEĽ. Kto sa môže stať prispievateľom?

V administrácii rozklikneme ponuku s názvom „Články“ a vyberieme „Pridať nový“. Objaví sa stránka s editorom nového príspevku.

Celkom hore je pole do ktorého napíšeme názov článku, v našom prípade to bude názov knihy.

Pod poľom pre názov sa nachádzajú tlačidla, ktoré umožňujú pridávať k článku obrázky, videa, zvuky a ďalšie súbory. V našom prípade je táto možnosť nepodstatná.

Pod nahrávačom súborov sa nachádza hlavné editační okno, ktoré obsahuje jednoduchý a intuitívny WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor, podobný napríklad Microsoft Wordu. Editoru môžete ľahko zmeniť veľkosť pomocou ľavého dolného rohu. WYSIWIG editor nemusíte používať, napravo hore nad ním je možnosť prepnutia na HTML (Hyper Text Markup Language) editor, pri ktorom formátovanie prevádzame pomocou HTML značiek. Do okna pod editorom píšeme v našom prípade recept na dané jedlou. Recept by mal obsahovať zoznam potrebných surovín a postup prípravy jedla. Môže obsahovať aj rady a subjektívne názory týkajúce sa surovín, prípravy, či pripravovaného jedla.

Pod oknom editora je okienko s názvom „Zhrnutie“. Do tohto okienka ja osobne vpisujem jednou vetou o aké jedlo sa jedná. Toto okno a všetky ostatné okná pod ním nie je potrebné vypĺňať, ale kto by mal záujem, vyplňovať samozrejme môže.

Na pravej strane sa nachádzajú okienka s názvami „Smilies“ (obsahuje rôzne druhy smajlov, ktoré je kliknutím možné vložiť rovno do písaného textu), „Publikovať“ (pomocou tlačidiel v tomto okienku môžeme rozpísanú recenziu uložiť ako koncept a dopísať niekedy inokedy, pomocou náhľadu sa môžeme pozrieť ako bude vyzerať naša recenzia na stránke, alebo môžeme recenziu dať publikovať), „Značky článku“ (tu môžeme vložiť slovo, ktoré by recenziu najlepšie vystihovalo alebo vybrať s najpoužívanejších slov, ktoré v našom prípade ešte nie sú bližšie určené – pracujem na tom), „Kategórie“ (obsahuje zoznam všetkých kategórií, v našom prípade ešte nie sú bližšie určené – pracujem na tom).