Ako vytvoriť značku článkov?

Nové značky môže vytvárať iba EDITOR stránky. Ako sa stať editorom?

Značka článku slúži na označenie tematicky príbuzných článkov. V našom prípade nie sú žiadne značky bližšie určené, pracujem na tom.

V administrácii rozklikneme ponuku s názvom „Články“  a vyberieme „Značky článku“

V ľavej časti obrazovky môžeme vytvoriť novú značku. Musíme vyplniť kolónky:

MENO – názov značky tak, ako sa bude zobrazovať na stránke

SLUG – označuje, ako bude vyzerať štruktúra a výpis adresárov na serveri, udáva sa bez diakritiky, malými písmenami, s pomlčkou namiesto medzery medzi slovami. Ak táto kolonka ostane prázdna, vygeneruje sa automaticky systémom.

POPIS – bližšie definuje danú značku…

Po vyplnení koloniek klikneme na „Pridať novú značku“ a nová značka je na svete. V pravej časti obrazovky je možné ľubovoľne upravovať nastavenie už vytvorených značiek. Nová značka sa na stránke zobrazuje až vtedy, keď je k nej priradený aspoň jeden článok.